Đẹp cháy quét hình ảnh

 

Hình ảnh đẹp cháy quét (  dailyartpress ) 

CHÁY là gì? 
đồng thời phát triển của nhiệt độ và ánh sáng, đó là sản phẩm của quá trình đốt cháy các vật liệu dễ cháy. Đây là phản ứng hóa học giữa nhiên liệu và oxy từ không khí (oxy hóa), so với một nguồn nhiệt. Để có lửa là cần thiết rằng có ba yếu tố thiết yếu từ quá trình đốt, được gọi là “Tam giác đốt cháy”. Đó là:

– Nhiên liệu

– Heat

– Oxy đốt

Fire là một quá trình hóa học một cách nghiêm ngặt tuân theo pháp luật Proportions Definite hoặc pháp luật Proust, tức là cấu hình rối loạn của ba yếu tố này sẽ không tạo ra lửa. Nếu chúng ta đàn áp tam giác này, một trong các bên của nó, loại bỏ cháy.

Từ đó, chúng ta có thể xác định 3 cách để loại bỏ lửa:

a) Làm mát: Khi loại bỏ nhiệt;

b) Muting: Khi tháo đốt;

c) Cách ly: Khi loại bỏ nhiên liệu.

Nhãn: Abstract Art Nghệ thuật Nghệ thuật cháy Geek đồ họa hình ảnh hình ảnh